Moravští Radikálové

Moravští Radikálové - projekt na podporu Svobodné Moravy! Nezávislá Morava a Slezsko

Hlavni Stranka

Moravští Radikálové - prohlášení a názory

Autor Petr Jančík alias Moravský Radikál, editoval a upravil a pár věcí dopsal Slotron

Tož vitaj na oficiálním webu neoficiálního politického hnutí Moravští Radikálové (MR).

Neoficiální je proto, že tento subjekt oficiálně neexistuje. Nebyl doposud založen.

Prozatím tento web slouží k propagaci moravské myšlenky.

 
Proč právě název „Radikálové“? Předem je nutno zdůraznit, že se nejedná o politický extrémismus. Rovněž se nejedná o recesi, přestože by se to tak některým lidem (hlavně Čechům, a Pražákům  zvlášť) mohlo jevit. Považují totiž Moravany za dobrotivé hlupáčky, kteří se nikdy nezmohou na to, aby se o svá práva přihlásili. Radikalismus znamená, že tvůrci webu považují za nejlepší řešení pro Moravu vznik samostatného moravského státu nezávislého na tzv. „Česku“. Tím se Moravští Radikálové liší od ostatních moravských vlastenců, preferujících federalizaci dnešní České republiky.

 Poslední úprava proběhla 5. Ledna 2008

 Doporučujeme rovněž návštěvu blogu http://moravak.bloguje.cz , kde se, mimo jiné, nachází spousta odkazů na další promoravské stránky, včetně těch méně radikálních.


Dnešní Evropa se mění. Fenoménem dnešní doby je i to, že národy, v minulosti (a nezřídka i nyní) utlačované, zvedají hlavu. Děje se tak v Británii, kde se ke slovu hlásí hrdí Skotové. Ve Španělsku prožívají obrodu Katalánci, Aragonci a mnoho dalších národů. Z Francie je opět slyšet o Bretoncích. To je jen malý příklad. Úplný výčet takových národů by byl mnohem delší.     

A co Morava? Národ patřící k nejstarším v Evropě. Byli jsme v minulosti připraveni vzdát se dobrovolně mnoha svých práv ve prospěch většího celku. Byli jsme nejvěrnější Čechoslováci. Věrnější než Češi nebo Slováci. Nerozbili jsme Československo. A za svoji věrnost jsme byli od Čechů „po zásluze“ potrestání. L

Byla připravena úplná asimilace naší země do Čech. Morava má zmizet beze stopy. My Moravští Radikálové říkáme NE.

Ale nejsou pošlapávána jen naše národní práva, Morava je ničena i ekonomicky. V roce 1918, když vzniklo Československo, byla Morava stejně ekonomicky vyspělou zemí jako Čechy. Ještě za 1. republiky bylo Brno minimálně stejně atraktivní město jako Praha. Ba dokonce i menší město jako je Zlín se v mnoha ohledech Praze vyrovnalo. Tehdy bylo velmi chudou zemí Slovensko, ale Morava a Čechy byly na stejné úrovni. Jak se nám daří za „slavné“ pragocentristické České republiky, ať posoudí každý sám.

 

V 19. století naši předkové uzavřeli s Čechy spojenectví v boji proti germanizaci. Ale Češi tuto dobrou vůli ve 20. a 21. století zneužili proti nám.

Saint-germainská smlouva z 10. září 1919 konstatuje, že se národy Čech, Moravy, části Slezska i Slovenska rozhodly z vlastní vůle spojit, aby vytvořily jednotný, svrchovaný stát s názvem Československá republika. Čechy a Slovensko od smlouvy odstoupili.

Kde je Morava? Vidíte ji snad na mapě? Ne, není tam. Rozvaluje se tam jakési „Česko“.

Po roce 1948 byla oficiálně Morava zrušena. Po likvidaci Československa (na níž se Moravané nepodíleli) v roce 1993, utužili Češi antimoravský režim ve snaze vymazat všechny vzpomínky naši svébytnost.

Jaké řešení je nejlepší? Podle názoru MR úplná nezávislost., tzn. vznik samostatné Moravské nebo Moravskoslezské republiky. Další možností je silná autonomie s širokými pravomocemi a vlastním parlamentem.

Moravští Radikálové, na rozdíl od pragocentristického režimu, budou respektovat vůli moravského lidu! Proto budou akceptovat i případnou autonomii v rámci České republiky. Důležitá je právo Moravanů rozhodovat  o daních, financích, soudnictví, trestech a dalších moravských záležitostech! Na podobném principu funguje např. Velká Británie, kde Skotsko a Wales mají velmi širokou autonomii a vlastni parlamenty!

Mohla by vůbec Morava existovat jako samostatný stát? Samozřejmě, že mohla. Není nic co by takovou existenci vylučovalo. Slovensko rovněž existuje jako samostatný stát, přestože se jedná, z historického hlediska, o stát nový. Morava má dokonce, oproti Slovensku, bohatší tradici vlastní státnosti. Nejen, že by samostatná Morava mohla existovat, ale čekala by ji lepší budoucnost než v „Česku“.

 

Jak by takový moravský stát vypadal?

Rozloha 26 475 km² (z toho Moravské Slezsko 4452 km²), počet obyvatel přibližně 4 070 000.  

Počtem obyvatel by se blížil Norsku (4,593,041) a Chorvatsku (4,561,599), převyšoval by země jako jsou Singapur, Novy Zéland, Irsko, Bosna a Hercegovina…

Úřední jazyky: moravština (v současné době ještě není kodifikována, ale jedná se jen o otázku času), dále místní moravské dialekty, např. laština atd., slovenština, čeština J, polština.

Hlavní město: Brno, Olomouc, nebo Ostrava, případně společně. Vláda, parlament, prezident a další instituce nemusí sídlit v jednom městě.

 

Morava má velký ekonomický potenciál – průmysl, především strojírenský a automobilový, ocelářství. Potravinářský průmysl, pivovarnictví. Nerostné bohatství jako je uhlí, uran… Nezapomínejme ani na ložiska ropy a zemního plynu, o jejichž průzkum nemá pražská vláda zájem. Mohlo by to povzbudit sebevědomí Moravanů a napomoci moravskému vlasteneckému hnutí! Máme spoustu elektráren. Zemědělství a vinařství. A množství dalších zdrojů.

V Ostravě se nachází mezinárodní letiště. Letiště v Brně je lehce upravitelné. O rozvoj brněnského letiště nemá pražská vláda zájem. Je to pochopitelné, přímé letecké spojení Moravy se světem jim nevyhovuje. Přitom v zahraničí je běžné, že stejně velká a významná města, jako je Brno, mají rozvinuté letecké spojení. Čeští pragocentristé potřebují aby jedinou branou do světa byla Praha.

 

Moravané musejí dostat možnost rozhodovat o své zemi sami. Pražska vládnoucí elita se nám snaží namluvit ze Moravané vlastně neexistují a nikdy neexistovali, že moravský jazyk je jen dialekt Češtiny (opak je přitom pravdou). Mimochodem, v minulosti se tvrdilo, že i slovenština je nářečím češtiny. 

No, když tedy něco jako moravský národ neexistuje, tak co by se stalo, kdybychom třeba přestali Praze platit daně? Když  neexistujeme, tak to ani nepoznají!

Je třeba něco začít dělat, současní politici si myslí, že když budou některé lži opakovat tisíckrát, tak tomu nakonec lidé uvěří a přijmou za pravdu - ukažme jim, že tomu tak není! Akce, a třeba i radikální, je třeba. Snaží se vymazat naši minulost. Kolik mladých lidí se dnes hlásí k moravské národnosti? A kolik lidí zná naše dějiny? Kolik lidí z Moravy ví, čím ve skutečnosti jsou?

Nenechme si ukradnout i naši budoucnost!

 

Bůh žehnej Moravě!

 


 


 

Poslední komentáře
05.11.2014 15:05:08: Já su Moravák a vždy budu a chcu nezávislost jako vy musíme klidně i brojit já bych 1 založil Separa...
26.01.2014 23:04:30: Čechy Čechům a hovno moravanům !!!!!!!!!!
07.06.2010 12:46:59: Čechy Čechům, Moravu Moravanům !
13.11.2009 19:33:53: žádna morava neexistuje. ČECHY ČECHUM!
 
MR