Moravští Radikálové

Moravští Radikálové - projekt na podporu Svobodné Moravy! Nezávislá Morava a Slezsko

TEXTY

špatné svědomí Čechů?

Prevzato z http://www.christnet.cz
Autor Antonín Galatík
Téma o Česku a Moravě, které jsem otevřel jako reakci na Prokopovo nepravdivé popírání královského titulu u panovníků Velké Moravy, bylo trochu silvestrovsky provokativní, ale neomlouvám se za to. Sbírka nadávek a hrubostí kterou jsem sklidil ze strany některých diskutérů ukazuje, že Češi si potlačování moravských národnostních práv uvědomují.

Překvapuje, že tento postoj zaujímají i křesťané. Svatý Pavel řekl, že křtem jsme se stali novým člověkem a nejsme již muži nebo ženy, Židé nebo pohané, otroci nebo svobodní atd. Někteří čeští křesťané to asi pochopili i tak, že teď už nejsme ani Moravané, jen samí Češi. Pokřtěný David stěží může otěhotnět, tak jako pokřtěný Moravan se stěží stane Čechem. Křesťané by se však měli navzájem respektovat, dokonce (což u Čecha k bratru hlásícímu se k Moravské národnosti bude asi heroický výkon) mít se rádi. Reakce ukazují, že zakopaný pes špatného svědomí leží kdesi v České zemi.

Vztah mezi Moravou a Čechy kdosi přirovnal ke starému manželství které v minulosti prožilo pěkné okamžiky, ale i krize a někdy i hněv. Má-li vztah přetrvat, musí být založen na respektu obou partnerů. Rovná práva, ne vazalský vztah, vzájemný ohled, respektování odlišností. Jen v otrockém manželství může muž prohlásit, že rodina je jen on a manželka nesmí být nic jiného, než zas jen on v jejích sukních. Že toto přirovnání platí vidíme i z toho jak (třeba David) křičí:" Když s takovým podřízením vy Moravané nesouhlasíte, táhněte pryč!"

Moravané se ale brání, nejde o rozbroje, nebo o vyvolávání občanských nepokojů. V souladu s chartou lidských práv nechtějí nic jiného, než respektování a uznání své národnosti, která trvá o půl tisíciletí déle než národnost česká. A také o zachování přiměřené autonomie země Moravské v rámci společného státu. Je to reakce na nerespektování starobylé moravské národní svébytnosti a na arogantní ztotožnění Moravanů s Čechy.
Žádné komentáře
 
MR